XAMPP + SEO adresy url

Jeśli używasz pakietu XAMPP jako serwera lokalnego do testowania tworzonego oprogramowania czy też kodowania stron wtedy bardzo przydatna może okazać się opcja przepisywania adresów url za pomocą mod_rewrite.

Włącz moduł przepisywania (mod rewrite)
Aby móc manipulować adresami URL, Mod Rewrite musi być włączony. Aby załadować ten moduł otwórz główny plik konfiguracyjny Apache’a: httpd.conf.
Plik zazwyczaj znajduje się w C:\xampp\apache\conf\.
Odnajdź teraz następującą linię i usuń znak „#” z początku tej linii.

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Ustaw dyrektywy wirtualnego hosta
Przyszedł teraz czas na ustawienie domeny na twojej lokalnym serwerze, gdyż… bądźmy sobie szczerzy, adres http://meloniq.dev wygląda i przepisuje się dużo lepiej niż http://localhost/meloniq
Plik konfiguracyjny httpd-vhosts.conf znajdziesz w C:\xampp\apache\conf\extra

NameVirtualHost meloniq.dev
<VirtualHost meloniq.dev>
DocumentRoot C:\xampp\htdocs\meloniq
</VirtualHost>

Co to wszystko oznacza?
NameVirtualHost – mówi serwerowi Apache której nazwy domeny użyć (meloniq.dev).
<VirtualHost> – pojemnik na umieszczenie dyrektyw dla meloniq.dev.
DocumentRoot – ścieżka do miejsca gdzie zlokalizowane są pliki serwisu.
W moim przypadku jest to C:\xampp\htdocs\meloniq

Zapisz pliki i zrestartuj XAMPP!

Przypisz adres IP do swojej domeny
Zanim zaczniesz używać przepisywania adresów i swojej nowej domeny musisz jeszcze powiedzieć systemowi Windows aby rozpoznawał twoją domenę jako należącą do localhosta.
W Windowsie XP oraz Vista plik HOSTS znajdziesz w C:\Windows\system32\drivers\etc\.
Otwórz ten plik w edytorze tekstowym (polecam PSPad) i dodaj poniższą linię:

127.0.0.1 meloniq.dev

P.S. Koniec poradnika 😉