Zmiana ilości miejsca zajmowanego przez Przywracanie Systemu [Vista]

Przywracanie Systemu jest bardzo użyteczną funkcją w systemie Windows Vista, ale posiada jeden mankament… W domyślnych ustawieniach jest ustawione na zajmowanie 15% powierzchni dysku. Na przykład jeśli posiadamy dysk o powierzchni 200GB, System Restore będzie nam zajmował 30GB – jak by nie było jest to sporo miejsca 😐

Jak zmienić to ustawienie?
Jak zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca?
Jak dobrać się Viście do… „kupra”?;P

W Windowsie XP było prościej, wystarczyło przesunąć pasek w Ustawieniach Systemu… z Visty jednak ta opcja została usunięta:/

A więc do dzieła! Użyjemy wbudowanego w Vistę narzędzia Volume Shadow Copy (vssadmin.exe), nie posiada ono jednak graficznego interfejsu jak w XP.

Krok 1
Klikamy na button „start” (logo win), wyszukujemy program „cmd.exe”, a następnie uruchamiamy z prawami administratora (prawym myszy i uruchom jako administrator).

Krok 1

Krok 1

Krok 2
Teraz w oknie „Komend” wpisujemy „vssadmin /?” i zatwierdzamy klawiszem „Enter” aby wyświetlić dostępne opcje usługi Volume Shadow Copy.

Jeśli chcesz sprawdzić ile miejsca zajmuje u Ciebie usługa Przywracania Systemu wpisz „vssadmin list shadowstorage” i zatwierdź Enterem.

Jeśli chcesz zmienić ilość zajmowanego miejsca przez Przywracanie Systemu (System Restore) użyj polecenia
vssadmin resize shadowstorage /on=[litera dysku]: /For=[litera dysku]: /Maxsize=[maksymalny rozmiar]

Maksymalny rozmiar musi być równy lub większy jak 300MB i zawierać jeden z następujących sufiksów: KB (dla kilobajtów), MB (dla megabajtów), GB (dla gigabajtów), TB (dla terabajtów), PB (dla petabajtów) i EB (dla exabajtów). Jeśli nie dodamy sufiksa, wartość system uzna za bajty. Jeśli nie podamy wartości, system przyjmie że ma nieograniczoną ilość miejsca na przechowywanie danych Przywracania Systemu!

A więc…
Jeśli chcesz ustawić limit miejsca do przechowywania punktów Przywracania systemu na 2GB dla dysku „C:„, powinieneś wpisać następujące polecenie:
vssadmin resize shadowstorage /On=C: /For=C: /Maxsize=2GB

Krok 2

Krok 2

Rozmiar został zmieniony;)

P.S. Sorki za screenshoty z angielskiej wersji Visty, ale polskiej nie posiadam.